Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Promocja Mikołajki w Aquaparku

02.12.2022

Regulamin promocji

Regulamin

Szczegóły promocji

REGULAMIN  „MIKOŁAJKOWA PROMOCJA”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 46 756 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „MIKOŁAJKOWA PROMOCJA”

4. Promocja obowiązuje w dniu 6 grudnia 2022 roku w godzinach otwarcia Kaliskiego Parku Wodnego. Propozycja skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (za okazaniem legitymacji szkolnej). Dotyczy biletów ulgowych i rodzinnych na halę basenową.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1.      Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu biletu indywidualnego ulgowego lub rodzinnego na 1 godzinę na halę basenową. Bilet sprzedawany jest w kasie głównej AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, a płatność za niego regulowana jest gotówką lub kartą.

2.      Promocja dotyczy wyłącznie obniżenia ceny biletu ulgowego na jedną godzinę na halę basenową lub rodzinnego (dla dziecka) na jedną godzinę na halę basenową o 50%, w dniu 6 grudnia 2022r. po okazaniu pracownikowi kas ważnej legitymacji szkolnej.

3.      Klient uprawniony jest do nabycia jednego biletu ulgowego na halę basenową na 1h, o wartości 16,00 zł, w cenie po rabacie 08,00 zł lub biletu rodzinnego na halę basenową na 1h, o wartości 15,00 zł w cenie po rabacie 07,50 zł.

4.      Promocje nie łączą się.

5.      Promocja nie dotyczy grup zorganizowanych, zajęć nauki pływania, Aqua Aerobiku i Aqua Baby.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego lub potwierdzenie transakcji kartą. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.