Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Karnet Fitness Kids

27.10.2021

Zapraszamy do zapisów na zajęcia od 6.11.2021r.

REGULAMIN  KARNETU „KARNET FITNESS KIDS”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zajęć w ramach karnetu jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin dotyczy Karnetu na zajęcia, które będą prowadzone w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „BOKS DLA DZIECI”.

3. Karnet będzie obowiązywał: od 6.11.2021r. Propozycja skierowana jest dla dzieci od 8 roku życia. Dotyczy karnetu wstępu na zajęcia grupowe dla dzieci.

 

Zasady Karnetu:

1. Karnet upoważnia do skorzystania z czterech godzinnych wejść na zajęcia grupowe dla dzieci organizowane w AQUAPARK KALISZ. Karnet sprzedawany jest w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 lub poprzez stronę www.aquaparkkalisz.pl, a płatność za niego regulowana jest gotówką, kartą płatniczą lub w przypadku zakupu przez stronę internetową -  przelewem za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych Polcard (świadczonego przez Fiserv Polska S.A. ,Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa).

2. Koszt karnetu to 80,00 zł brutto.

3. Niewykorzystane zajęcia przepadają.

4. Karnet ważny jest 31 dni od daty zakupu. 

5. Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez Właściciela karnetu.

6. Organizator nie zapewnia rękawic bokserskich dla uczestników.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w zajęciach oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Karnetu określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady Karnetu określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Karnetu udostępniony jest na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Usług AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego lub potwierdzenie transakcji internetowej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.