Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Cennik

BILET ULGOWY - Przysługuje:

- dzieciom w wieku od 3 do 7 lat,

- dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,

- studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,

- emerytom i rencistom od 50 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

- osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki. Opiekun towarzyszący osobie   niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ma prawo do darmowego wejścia,

- krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

- weteranom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

2) BILET RODZINNY - Przysługuje rodzinie złożonej z od trzech do sześciu osób. Maksymalnie w grupie może być dwoje dorosłych powyżej 18 roku życia oraz dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.

3) BILET GRUPA SZKOLNA - Przysługuje zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży. Minimalna liczebność grupy to 10 osób. Grupa musi mieć co najmniej jednego dorosłego opiekuna do 15 uczestników oraz conajmniej jednego dorosłego opiekuna na każdą następną rozpoczęta grupę piętnastu uczestników. Opiekun jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych na Hali Basenowej. Opiekunowie grup szkolnych zorganizowanych mają wstęp bezpłatny. Czas pobytu grupy naliczany jest od momentu przejścia przez kołowrót opiekuna grupy, do momentu wyjścia z kas ostatniego członka grupy. Do biletu doliczane jest dodatkowe 20 minut z przeznaczeniem na przebranie.

 

- Kupując bilet na halę basenową można korzystać z basenów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.