Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Karnet na Ferie

12.01.2023

W sprzedaży od 16.01.2023r.

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET NA FERIE”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana

do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 46 756 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 na LODOWISKU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 oraz w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Karnet na ferie”.

3. Sprzedaż karnetów prowadzona będzie w okresie: od 16.01.2023 r. do 24.02.2023 r. (sprzedaż karnetów). Klienci mogą korzystać z karnetów tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie (od 23.01.2023r. do 27.01.2023r., od 30.01.2023r. do 03.02.2023r. oraz od 06.02.2023r. do 10.02.2023r., od 13.02.2023r. do 17.02.2023r., od 20.02.2023r. do 24.02.2023r.) od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Kaliskiego Parku Wodnego i Lodowiska.

4. Propozycja skierowana jest do indywidualnych klientów. Dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Oferta ważna z aktualną legitymacją.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu „Karnetu na ferie” w Kasach Głównych AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, na LODOWISKU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 oraz płatności regulowanej gotówką lub kartą płatniczą.

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykupienie karnetu na ferie oraz przekazanie go kasjerowi w celu umieszczenia pieczątki, która odznaczy wizytę w wybranym miejscu: basen, lodowisko lub kręgielnia.

3. Bezpośrednio po przedstawieniu karnetu i uzyskaniu pieczątki uczestnik promocji otrzymuje możliwość skorzystania z wybranej usługi: basen 2h, lodowisko 1h, kręgielnia gra na dwóch osób (15 minut).

4. Z każdej z usług klient może skorzystać raz w ramach ważności karnetu, czyli do 10.02.2023 r.

5. W cenie karnetu na ferie nie jest uwzględniona opłata za wypożyczenie obuwia zmiennego na kręgielni i łyżew na lodowisku.

6. Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach Głównych AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 i na LODOWISKU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl.

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu LODOWISKA oraz regulaminu usług AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia u pracownika AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.