Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Karnet na Ferie 2024r.

22.01.2024

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET NA FERIE”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 46 781 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu.

62-800 na LODOWISKU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, w Krytej Pływalni Delfin przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a oraz w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Karnet na ferie”.

3. Sprzedaż karnetów prowadzona będzie w okresie: od 22.01.2024 r. do 23.02.2024 r. (sprzedaż karnetów). Klienci mogą korzystać z karnetów tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie (od 29.01.2024r. do 02.02.2024r., od 05.02.2024r. do 09.02.2024r. oraz od 12.02.2024r. do 16.02.2024r., od 19.02.2024r. do 23.02.2024r.) od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Kaliskiego Parku Wodnego, Lodowiska, Krytej Pływalni Delfin.

4. Propozycja skierowana jest do indywidualnych klientów. Dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Oferta ważna z aktualną legitymacją.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu „Karnetu na ferie” w Kasach Głównych AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, na LODOWISKU przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, w Krytej Pływalni Delfin przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a oraz płatności regulowanej gotówką lub kartą płatniczą.

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest wykupienie karnetu na ferie oraz przekazanie go kasjerowi w celu umieszczenia pieczątki, która odznaczy wizytę w wybranym miejscu: basen (Aquapark lub Kryta Pływalnia Delfin), lodowisko.

3. Bezpośrednio po przedstawieniu karnetu i uzyskaniu pieczątki uczestnik promocji otrzymuje możliwość skorzystania z wybranej usługi: basen 2 x po 1h (w Aquaparku) lub basen 2 x po 45 minut (w Krytej Pływalni Delfin), lodowisko 2x po1h.

4. W cenie karnetu na ferie jest uwzględniona opłata za wypożyczenie łyżew na lodowisku.

5. Promocje nie łączą się.

6. Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko i wyłącznie przez właściciela karnetu. 

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w kasach: Kaliskiego Parku Wodnego przy ul. Sportowej 10, Lodowiska przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, Krytej Pływalni Delfin przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a oraz na stronie internetowej Spółki.

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Usług AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji u pracownika AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.