Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

KARNET PROMOCYJNY 3w1

14.05.2024

Regulamin

Szczegóły promocji

REGULAMIN  „KARNET PROMOCJA 3w1”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 46 756 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „KARNET PROMOCJA 3w1”

4. Promocja obowiązuje w okresie: od 02 października 2023 do 30 czerwca 2024 roku. Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych. Dotyczy karnetów wstępu na zajęcia grupowe, siłownię, saunę oraz basen.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu karnetu łączonego na usługi zajęcia grupowe, siłownię, saunę oraz basen. Karnet sprzedawany jest w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 lub poprzez stronę www.aquaparkkalisz.pl, a płatność za niego regulowana jest gotówką, kartą płatniczą lub w przypadku zakupu przez stronę internetową -  przelewem za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych Polcard (świadczonego przez Fiserv S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa).

2. Klient dokonując zakupu karnetu w cenie 129 zł brutto, otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji:

·         Karnet Open upoważniający do korzystania z siłowni oraz z zajęć grupowych w Klubie Fitness,

·         wejściówki na SAUNĘ – upoważniające do skorzystania z saunarium cztery razy po 30 minut.

-         wejściówki na BASEN - upoważniające do skorzystania z basenu dwa razy po 1 godzinę. 

3. Karnet ważny jest 31 dni od daty zakupu. 

4. Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez Właściciela karnetu.

5. Karnet ważny jest tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

6. Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego lub potwierdzenie transakcji internetowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.