Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Karnet Siłownia Student

29.05.2021

Szczegóły promocji

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET SIŁOWNIA STUDENT”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Karnet Siłownia Student ”.

4. Promocja obowiązuje w okresie: od 29 maja 2021 do 17 grudnia 2021 roku. Propozycja skierowana jest do studentów i uczniów za okazaniem legitymacji studenckiej/szkolnej. Dotyczy karnetu wstępu na siłownię z wyłączeniem zajęć zorganizowanych.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu karnetu na usługi siłowni. Karnet sprzedawany jest w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 lub poprzez stronę www.aquaparkkalisz.pl, a płatność za niego regulowana jest gotówką, kartą płatniczą lub w przypadku zakupu przez stronę internetową -  przelewem za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych Polcard (świadczonego przez Fiserv S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa).

2. Klient dokonując zakupu karnetu w cenie 150 zł brutto, otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji:

·         Karnet Student Siłownia

 upoważniający do korzystania z siłowni w Klubie Fitness z wyłączeniem zajęć zorganizowanych,

3. Karnet ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. 

4. Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez Właściciela karnetu.

5. Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego lub potwierdzenie transakcji internetowej.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.