Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Otwieramy się 29 maja!

25.05.2021

Sprawdźcie instrukcje korzystania ze stref w Aquapark Kalisz.

 

Instrukcja korzystania z basenów wewnętrznych w AQUAPARK KALISZ w reżimie sanitarnym,

na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zmieniono dnia 25.05.2021

Obowiązuje od 29 maja 2021 roku do odwołania.

 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z basenów, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów AQUAPARK KALISZ, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 

1.     Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z AQUAPARK KALISZ.

2.     Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.

3.     Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z basenu w godzinach dopołudniowych albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z AQUAPARK KALISZ do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

4.     Wchodząc do Aquaparku należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.

5.     Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia i wyjścia a także w szatniach, toaletach i na hali basenowej.

6.     Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę. Maseczka obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie na halę basenową. Ubierając się po skorzystaniu z basenu należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu szatni przy szafce.

7.     Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 1,5 m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.

8.     Na terenie hali basenowej oraz w niecce basenowej obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od innych Użytkowników.

9.     Przed wejściem na halę basenową należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.

10.  Należy stosować się do ograniczeń i informacji dotyczących liczby osób korzystających z basenów, pryszniców czy miejsc w szatniach, które w każdej przestrzeni są oznaczone.

11.  Na hali basenowej w jednym czasie może przebywać 50% maksymalnego obłożenia (225 osób).

12.  Rzeczy pozostawione przez Klientów na basenie czy w szatniach nie są przechowywane w depozycie i są w tym samym dniu utylizowane.

13.  Osoby nie stosujące się do niniejszej instrukcji, Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego oraz poleceń Pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą wypraszane z obiektu AQUAPARK KALISZ.

14.  W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.

15.  Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji (ikonografik) znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji.

 

Instrukcja korzystania z strefy saun w AQUAPARK KALISZ w reżimie sanitarnym,

na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania saunariów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Obowiązuje od 29 maja 2021 roku do odwołania.

 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z saunarium, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów AQUAPARK KALISZ, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

 

1.     Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpiecznego korzystania z AQUAPARK KALISZ.

2.     Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu.

3.     Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z strefy saun w godzinach mniejszego obłożenia albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z AQUAPARK KALISZ do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

4.     Wchodząc do Aquaparku należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.

5.     Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia i wyjścia a także w szatniach, toaletach i na hali basenowej oraz strefie saun.

6.     Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę. Maseczka obowiązuje od wejścia do obiektu, powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk a następnie do strefy saun. Ubierając się po skorzystaniu z saunarium należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu szatni przy szafce.

7.     Przy okienku kasowym może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 1,5m oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji.

8.     Na terenie saunarium obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od innych Użytkowników.

9.     Przed wejściem do strefy saun należy skorzystać z prysznica i starannie umyć ciało.

10.  Należy stosować się do ograniczeń i informacji dotyczących liczby osób korzystających z saun, pryszniców czy miejsc w szatniach, które w każdej przestrzeni są oznaczone.

11.  Do odwołania, w strefie saunarium obowiązuje strefa nietekstylna. Zgodnie z wytycznymi GIS obowiązkowe jest korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.

12.  Każdy Klient musi posiadać swój ręcznik, nie ma możliwości wypożyczenia ręcznika w strefie saun.

13.  Rzeczy pozostawione przez Klientów na basenie, w strefie saun czy w szatniach nie są przechowywane w depozycie i są w tym samym dniu utylizowane.

14.  Osoby nie stosujące się do niniejszej instrukcji, Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego oraz poleceń Pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą wypraszane z obiektu AQUAPARK KALISZ.

15.  W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.

16.  Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji (ikonografik) znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji.

 

Instrukcja korzystania z Klubu Fitness w AQUAPARK KALISZ w reżymie sanitarnym.

na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Obowiązuje od 29 maja 2021 roku do odwołania.

 

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z Klubu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów siłowni i klubu fitness, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenie liczby kontaktów na terenie siłowni/klubu fitness.

 

1.     Przed skorzystaniem z usługi każdy Klubowicz zobowiązany jest do zapoznania się bezpiecznym korzystaniu z siłowni i klubu fitness oraz sprzętu do ćwiczeń.

2.     Każdy Klubowicz, który źle się czuje, obserwuje u siebie objawy COVID 19, powinien bezwzględnie zostać w domu.

3.     Zachęca się Klubowiczów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z siłowni/klubu fitness w godzinach porannych albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z siłowni/ klubu fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

4.     Wchodząc do obiektu należy zdezynfekować ręce specjalnie do tego przygotowanym środkiem.

5.     Poruszając się po obiekcie należy nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos.  

6.     Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla Klientów w obszarze wejścia i recepcji oraz przy wyjściu z toalet a także w każdej sali do ćwiczeń.

7.     Należy zachować odpowiedni odstęp 1,5m między innymi Klubowiczami oraz Pracownikami Klubu.

8.     Po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować każde urządzenie, które zostało użyte specjalnymi środkami do dezynfekcji dostępnymi w każdej strefie treningowej.

9.     Klubowicze zobowiązani są do korzystania z własnych mat, gum, hantli, taśm itp. Jeśli Klubowicz będzie korzystał ze sprzętu Klubu, zobowiązany jest do jego dezynfekcji przed i po treningu.

10.  Każdy Klubowicz podczas ćwiczeń zobowiązany jest do używania własnego ręcznika oraz zaopatrzenia się w butelkę z wodą.

11.  Klubowicz, który nie zastosuje się do obowiązujących zasad i w sposób rażący naruszy bezpieczeństwo innych Klubowiczów zostanie usunięty z Klubu.

12.  Każdy Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych instrukcji znajdujących się w każdej strefie treningowej Klubu (ikonografiki), które są integralną częścią instrukcji.

13.  Korzystanie z szatni i prysznicy jest możliwe, przy zachowaniu zasad umieszczonych przed wejściem do wyznaczonych pomieszczeń.

14.  W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Klubu Fitness oraz Regulaminu Kaliskiego Parku Wodnego.

 

Wszystkie ważne karnety aktywują się wraz z pierwszą ponowną wizyta w obiekcie, a ich termin ważności zostaje przedłużony o liczbę dni, których nie zdążyliście wykorzystać z uwagi na zamknięcie obiektu. Karnety będzie można wznowić do 31.07.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.