Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Promocja Dzień Dziecka

30.05.2023

bilet na baseny letnie dla dziecka za 5zł

Szczegóły promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Dzień dziecka”

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 46 756 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu

62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Dzień dziecka”

4. Promocja obowiązuje w dniu 01.06.2023r., tylko i wyłącznie w godzinach: 14:30 – 19:30.

5. Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych (dzieci) do 18 roku życia, którzy w określonym dniu zakupią bilet ulgowy na basen zewnętrzny.

6. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu biletu ulgowego na basen zewnętrzny dla osoby do 18 roku życia. Bilet sprzedawany jest w kasie głównej AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, a płatność za niego regulowana jest gotówką, kartą płatniczą lub Karnetem Aquapark (wartościowym).

2. Klient dokonując zakupu biletu w cenie 5,00 zł brutto, otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji:

·        Bilet na basen zewnętrzny dla jednej osoby. 

3. Bilet  przysługuje tylko i wyłącznie osobie (dziecku) poniżej 18 roku życia, warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie się ważną legitymacją szkolną.

4. Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.