Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Promocja Piątek Trzynastego

13.01.2023

-13% na bilety basenowe

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 46 756 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Piątek Trzynastego”

4. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w dniu 13.01.2023r. Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. W dniu 13.01.2023r. na hasło: „Piątek Trzynastego” klienci otrzymują 13% zniżki na zakup biletu indywidualnego (ulgowego lub normalnego) na basen wewnętrzny (szczegóły poniżej).

2. Promocja „Piątek Trzynastego” obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu biletu indywidualnego (ulgowego lub normalnego) na basen wewnętrzny na godzinę, dwie godziny, trzy godziny lub na cały dzień w Kasach Głównych AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 i płatności regulowanej gotówką lub kartą płatniczą.

3. Promocja nie dotyczy biletów grupowych, rodzinnych i biletów dla seniora.

4. Promocje nie łączą się.

5. Każdy klient może skorzystać z promocji tylko raz w dniu 13.01.2023r.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego lub potwierdzenie transakcji internetowej.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.