Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Rodzinne HAPPY HOURS

16.11.2021

od 19.11.2021r.

Szczegóły promocji

REGULAMIN PROMOCJI „Rodzinne Happy Hours”

 

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Rodzinne Happy Hours”

4. Promocja obowiązuje w okresie: od 19.11.2021 do 31.12.2021 roku, tylko i wyłącznie w piątki w godzinach: 16:00 - 18:00 (oznacza to, że klient może zakupić bilet w promocyjnej cenie w godzinach 16:00 – 18:00).

5. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy w określonym dniu zakupią dwugodzinny bilet rodzinny na basen.

6. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu biletu rodzinnego na basen na dwie godziny. Bilet sprzedawany jest w kasie głównej AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, a płatność za niego regulowana jest gotówką, kartą płatniczą lub Karnetem Aquapark (wartościowym).

2. Klient dokonując zakupu biletu w cenie 15 zł brutto, otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji:

·        Bilet na basen dla jednej osoby na 2h (120 minut na hali basenowej i 20 minut czasu technicznego na przebranie)

3. Bilet rodzinny przysługuje rodzinie złożonej z od trzech do sześciu osób. Maksymalnie w grupie może być dwoje dorosłych powyżej 18 roku życia oraz dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.

4. Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem Usług AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.